FIT voor de toekomst

duurzame ondernemer / duurzame ZZP’er

Graag bestel ik het boek ‘Fit voor de toekomst, de duurzame ondernemer/ZZP’er.


Ik maak € 12,95 over op bankrekening NL87 RABO 0150 6011 74 ten name van Fit voor de toekomst. Na de overboeking ontvang ik per omgaand een exemplaar van ‘Fit voor de toekomst‘ op het postadres dat ik hiernaast vermeld.

Bestelling boek Fit voor de toekomst

14 + 2 =